Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 februari 2017. Att aldrig vika från Guds tempel