Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 december 2021. Vad förmedlar vi till andra?