Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 november 2018. Vad väljer vi?