31:a söndagen "under året"

Predikan 31 söndagen ”under året” 2018

Ofta slutar samtalen mellan Jesus och de skriftlärda i konfrontation, men det samtal vi har hört idag slutar i ömsesidig bekräftelse. Mannen säger till Jesus: ”Du har rätt, Mästare!” Jesus säger till honom: ”Du har inte långt till Guds rike.” Mannen har frågat vilket som är det viktigaste budet av alla. Jesus svarar med att citera kärleksbudet ur Mose lag. Den skriftlärde, som representerar det gamla förbundet, bekräftar och bekräftas av det nya Förbundet, representerat av Jesus.

Predikan 31 söndagen ”under året” 2018 i Nässjö

Kära bröder och systrar, kära unga, kära barn, I brevet till Hebréerna talar Paulus om ”den överstepräst vi behövde” (7:26). Varför skulle vi behöva en överstepräst? Varför har det i alla kulturer funnits präster? Innan Gud kallade Abraham fanns andra folk, hade de präster? Antagligen. Abraham har ju mött prästen Melkisedek, som var både kung och präst i Salem, det som sedan blev Jerusalem. Men då fanns inte Guds egendomsfolk, söner och döttrar till Abraham.