Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 oktober 2022. Att börja om i livet