Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 mars 2016. Det främsta Budet