Fredag i 3:e fasteveckan

Kortpredikan 29 mars 2019

Genom profeten Hosea vänder sig Herren till Israel. Han upp­manar dem att vända om från avfall och miss­gärning­ar.Sådant är inte lätt att höra, men Herrens avsikt är att hela och bota, att bevisa dem kärlek av hjärtat.Det var strax före Samarias fall 721 f.Kr. Profetens var­ning bar alltså inte frukt.