Kortpredikan 29 mars 2019

Kortpredikan 29 mars 2019

Hos 14:2-10 Ps 81:6c-11b,14,17 Mark 12:28b-34

Genom profeten Hosea vänder sig Herren till Israel. Han upp­manar dem att vända om från avfall och miss­gärning­ar.

Sådant är inte lätt att höra, men Herrens avsikt är att hela och bota, att bevisa dem kärlek av hjärtat.

Det var strax före Samarias fall 721 f.Kr. Profetens var­ning bar alltså inte frukt.  

Men i samtalet mellan den skriftlärde och Jesus uppstår kontakt. Den skriftlärde frågar efter det viktigaste budet. Han bekräftar Je­su svar, och den skriftlärdes reak­tion bekräf­tas i sin tur av Jesus: "Du har inte långt till Guds rike". 

Budet att älska Gud av hela hjärtat och med all kraft åter­speglar Guds kärlek. Vi hörde profeten säga om Gud: "jag vill bevisa dem kär­lek av hjärtat". Budet är lika kräv­ande som Guds kärlek är överflödande.

Profeten liknar denna kärlek vid dagg och en välluktande doft, vid grönskande vinträd och cypresser.

Människan är Guds avbild, skapad att återspegla hans kär­lek, för att bli och vara den Gud har tänkt.

Därför firar vi den heliga eukaristin. Vi hör ordet ”dagg” i en av de eukaristiska bönerna, när prästen ber Anden komma över gåvorna för att för­vandla dem, och oss.

Vi tar emot dem och förenas med Kris­tus, Guds sanna avbild, för att själva förvandlas och bli de människor som Gud har tänkt och av­sett.

                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar