Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 mars 2018. Jesu uppståndelse och vårt liv