Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 juli 2016. Vad innebär det att allt är "tomhet"-"fåfänglighet"?