Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 januari 2016. Grannens gräs är alltid grönare