Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 juli 2017. Att vara vis enligt Guds Ord