Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 november 2019. Att söka Gud innan det är försent