Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 juli 2022. Vad är det som ger oss glädje egentligen?