Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 november 2020. Låt oss bana väg för Herren