Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 juni 2017. Vem säger du att jag är?