Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 juli 2019. Är vi bland de rättfärdiga?