Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 februari 2020. Är det nödvändigt att vi kristna fastar?