Fredag efter askonsdag

Kortpredikan 8 mars 2019

Att "hänga med huvudet som ett sävstrå" är ingen bra fasta. Själv­ömkan, säger fäderna, är roten till allt ont. Klagan och knotan­de gungar på samma strå. Den som vill "lossa andras orättfärdiga bojor och lösa okets band" måste befrias från sina egna bojor. Bryt bröd åt din egen hungrande själ. Läs Guds liv­givande ord! Skaffa rum för din husvilla och irrande själ. Gå in i ditt hjärtas kammare och bed till din Fader i det fördolda. Be­nedictus "bodde hos sig själv" inför Faderns ansikte.