Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 april 2019. Att leva barmhärtigheten