Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 maj 2018. Trefaldighetspredikan för barn