Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 juli 2020. Guds vänskap är den stora skatten att finna