Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 januari 2020. Guds Ord och hur vi lyssnar