Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 december 2016. Stefanos och det kristna vittnesbördet