Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 mars 2018. Att hylla eller förkasta Kristus