Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 mars 2016. Samla er skatter i Himlen!