Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 juli 2021. Herren ger oss prövningar och tröst