Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 december 2018. Jesus visar oss Livets väg