Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

Predikan Juldagen 2021

Vi har en frälsare och hans ljus är starkare än mörkret. Vi har en frälsare. Det var julnattens budskap. Evangelisten Lukas berättar hur äng­lar för­kunnade det för herdarna. Det bekräftades av profeter, apostlar och evangelister. Johan­nes, den fjärde evangelisten, talar ett helt annat språk än Lukas men budskapet är det­samma. Han kallar frälsaren för tillvarons ljus och säger: ”Lju­set lyser i mörkret, och mörk­ret har in­te övervun­nit det.”

Predikan Juldagen 2021

Juldagens läsningar inleds med en märklig bild: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer…” Har Du någon gång funderat på vad detta kan innebära? Orden skrevs för länge sedan, ca 500 år före Jesu födelse. Vad kan vi veta om människors liv på denna tid?  Ja… Det judiska folket har då redan bott i exil långt från sitt hemland i några decennier. Folket är skingrat i den så kallade Babyloniska fångenskapen. I det hedniska och främmande landet Babylonien, som hade invaderat Judarnas hemland, förväntade man sig egentligen inte några glada eller goda nyheter.

Predikan. Juldagen 2020

Vi hörde i natt om den stora befrielsen. Vi hörde att Frälsaren är född, han som kom­mit för att befria oss från våra verkliga fiender, synden, döden och djävulen. Barnet som föds blev en käm­pe, en befriare. För att ge människan tillbaka hennes förlorade fri­het.

Predikan, Juldagen 2019

Vi har en frälsare och hans ljus kan inte övervinnas av mörkret. Vi har en frälsare. Det var julnattens budskap. Evangelisten Lukas berättade om det. Äng­lar förkunnade det och det bekräftades av profeter, apostlar och evangelister. Johannes, den fjärde evangelisten, talar ett helt annat språk än Lukas, men budskapet är detsamma. Han kallar frälsaren för tillvarons ljus och säger: ”Lju­set lyser i mörkret, och mörkret har inte övervun­nit det.”

Predikan Juldagen 2018

I nattens mörker förkunnade ängeln den stora glädjen för herdarna. Vi hörde samma budskap i denna mässas första läsning: ”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer för att frambära gott budskap”. Evangelium betyder det glada budskapet. Redan profeten hade sagt det, med en lätt förändring: ”Det folk som vandrar i sorg och bedrövelse, skall få del av en stor glädje”. Den fjärde evangelisten säger. ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Vi kan också säga: Glädjen lyser i bedrövelsen, och bedrövelsen skall inte övervinna den.