Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 september 2023. Är Gud orättvis?