Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 november 2019. Idag skall du vara med mig i Paradiset