Kristus Konungens Dag

Predikan Kristus Konungens Dag 2023

Vi förbereds på Matteusevangeliets ”Människosonens dom” genom bilden av Herren Gud i Hesekiels bok som den som, ”vallar sina får” och ”vårdar sig om sin lilla hjord” (34: 12). I Nya testamentet möter vi sedan Människosonen som den Gode Herden (Joh. 10:11), han som ”ger sitt liv för fåren”. Vi förstår alltså att Herrens omvårdnad om sitt folk är utan gräns. Varför skulle han annars säga att han skall ge sitt liv för de mänskliga fåren som Han ”vallar”, alltså för på bete, så att de kan leva. Just de orden om offrandet för folkets räddning, ges oss inte idag på högtiden Kristus Konungen.

Predikan Kristus Konungens Dag 2023

Den slutliga domen, fruktad och ändå efterlängtad. Kontrasten kan knappast vara större än mellan den värld vi lever i och den dag vi firar – Kristus Konungens högtid. Den omgivande världen, fångad och förvirrad av en mängd av­gudar och mak­ter, kollektbönen kallade det ”tomhetens välde”, och mitt i denna värld ett helt annat rike, be­friat från främman­de makter genom dess Herre som återställt och nyska­pat allt, ”världs­­­­all­tets konung”. Kontras­ten blir ännu större när vi hör dagens evangelium om den yttersta domen. Hur många, ens bland de kristna, tror att Kristus skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda? Och ändå kan människan inte sluta att ropa efter det ”rättvisans, fredens och kärlekens rike”, som vi snart skall besjunga vid altaret. Kon­tras­­­­ten är alltså inte total.

Predikan Kristus Konungens Dag 2022

I dag är det kyrkoårets sista söndag, vi får lägga det gamla i Kristi konungsliga nåderika och kärleksfulla händer, och snart gå in i det nya – och vi får lita till att domen blir rättvis, och kärleksfull – Han som inte dömer oss efter förtjänst utan efter nåd, inte likt jordiska kungar och kejsare. Vi betonar Kristus som försonare, snarare än en sträng domare, inte en tyrann eller diktator som världens kungar kan vara. Vi står framför vår KUNG! Judarna hade i sin historia olika slags kungar...

Predikan Kristus Konungens Dag 2022

Må ditt rike komma. År 1925 instiftades den högtid vi firar idag, Kristus Konungens Dag. Påven Pius XI ville vi­sa på ett alternativ till totalitarism, ateism och sekularisering, som var på fram­marsch. Utan Kristus har världen var­ken rikt­ning, mål eller bestånd. Häromdagen hörde jag någon säga: Det är som om vår väster­länd­ska kul­tur har förlorat sin kärna. I första läsningen hörde vi hur David blev smord till ko­nung och därmed samlade alla Is­raels tolv stammar i ett rike. I and­ra läsning­en ur Kolosserbrevet hörde vi en av bibelns mest hisnande be­skriv­ning­ar av vem Kristus är.

Predikan. Kristus Konungens Dag 2021

Om Jesus verkligen ska kunna vara kung i våra liv, måste dessa andra kungar abdikera. Kära systrar och bröder i Kristus, ”Herren är konung!”, utropar Kyrkan om Jesus Kristus denna dag, med responsoriepsalmen vi nyss hörde. Och det handlar inte om en kung som Sveriges Carl Gustaf, dvs en konstitutionell monark och nationalsymbol, utan om en kung som de som härskade på biblisk tid. Med absolut makt. Och som allt i ett territorium, inklusive människorna, ytterst tillhörde. Något som ordet ”undersåte” faktiskt vittnar om.

Predikan. Kristus Konungens Dag 2021

Tomhetens välde och sanningens lycka. Vi har lyssnat till en av världshistoriens mest kända samtal, dialogen mellan Jesus och Pi­latus. Den ene är fånge, den andre representerar ett av historiens mäk­­tigaste impe­rier. Je­sus är maktlös, Pilatus kan döma honom till döden. Ändå blir Pila­tus osä­ker. Han vill först förstå varför judarna vill få honom dömd. ”Vad har du gjort?” Men Jesu svar måste ha för­virrat honom. ”Mitt rike hör inte till denna värld”.