Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 juli 2022. Vem kan kallas för rättfärdig?