Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 juli 2016. Är vi de rättfärdiga?