Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 september 2021. Padre Pio och lidandets gåva