Sankt Pio av Pietrelcina

Kortpredikan 23 september 2019, S:t Pio Pietrelchina, präst

Den persiske kungen Kores blev på 500-talet f. Kr. Guds redskap till att det fördriv­na folket kunde återvända från fångenskapen i Babylon och åter bygga upp Jerusalem och dess tempel. Den babyloniske kungen hade 70 år tidigare varit redskap för att föra bort folket i fångenskap. Återuppbyggnaden var mödosam och krävde tro, mod och uthållighet för dem som deltog. De som arbetade liknar de stenar som hämtas fram ur naturen och med hammare och mejsel formas för att passa in i bygget.