Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 september 2020. Helige Pius och andlig vägledning