Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 september 2019. Utvald av Jesus