Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 juli 2017. Vår inre trädgård