16:e söndagen "under året"

Predikan 16 söndagen under året 2022

Gästfrihetens hemlighet. Finns det något sätt att mäta ett folks kultur? – Någon kanske räknar antalet nobelpristaga­re. En annan måttstock är att se efter hur vi tar hand om de sva­gaste. Ytterligare en mått­stock är att fråga hur stor gästfrihet vi har. De som kom­mer från ett rikt land blir ofta förvå­na­de över den generösa gästfrihet de möter i fattigare länder. Alla kulturer, vär­da namnet, känns igen på sin beredskap att ta emot och betjäna sina gäster och främlingar.

Predikan 16 söndagen under året 2022

”Feminism och andra politiska ideologier har ingen relevans för frälsningen". Kära systrar och bröder i Kristus, Det är inte orimligt att uppfatta Jesus ord till Marta i dagens evangelium som avvisande. Men vi kan förstås inte stanna vid ett första intryck. För genom att Jesus från Nasaret är Guds eviga Ord som antagit mänsklig gestalt, har allt han gör och säger en evig betydelse, som vi bara kan förstå om vi begriper betydelsen i det historiska sammanhanget.

Predikan 16 söndagen under året 2021

Söndagens läsningar börjar med Guds löfte: ”Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.”  Jesus själv blev för oss denne ”nye herden”. Herren kallade sina lärjungar till de ”nya herdar” efter sitt hjärta som Gud lovade på Jeremias tid. Och ännu tidigare!

Predikan 16 söndagen under året 2021

En plats för vila. En skatt skymtar fram. Ett ord i evangeliet fascinerar. Jesus säger: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”. Hans apostlar har varit på ett av sina första uppdrag och de har just berättat om vad de gjort och undervisat om. De var utmattade, eftersom det kom så många att de inte ens fick tid att äta. Då ger de sig alla av i en båt till en plats där de hoppas få vara ensamma, men deras plan upptäcks och folket genskjuter dem landvägen.

Predikan 16 söndagen under året 2021

“Den Gode herden ger oss vad vi behöver, inte vad vi vill ha". Kära systrar och bröder i Kristus, I Gamla Testamentet liknas Israels folk, Guds första förbundsfolk, vid en fårhjord för vilken Gud kallade herdar, religiösa och politiska ledare, med uppgift att skydda folket och sörja för dess, inte minst, andliga behov. Vår första läsning idag ur profeten Jeremias bok, riktade hård kritik mot att dessa herdar hade misskött uppdraget så att folket i sin tur misskötte förbundsuppgiften att ge ett levande vittnesbörd om, för att hela världen skulle kunna samlas runt, Israels Gud. Folkets splittring och fångenskap i främmande land blev konsekvensen.

Predikan 16 söndagen under året 2019

Bara en sak behövs. Det är inte svårt att förstå Martas reaktion. Hon för göra allt arbete för den inbjudne gästen, medan hennes syster Maria sitter vid Jesu fötter och ”bara” lyssnar. Till slut ställer sig Marta framför Jesus och förebrår honom: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Men Jesus ger det kärva svaret: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och o­ro­ar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne”.