Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 22 september 2019. Att tjäna Gud eller mammon?