Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 22 november 2020. Vad gör vi för Kristus?