Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 oktober 2018. Kärlek innebär att tjäna