Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 maj 2017. Älska och gör vad du vill