Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 juli 2019. Att välja det bästa