16:e söndagen "under året" - årgång C

Predikan 16 söndagen under året 2022

Gästfrihetens hemlighet. Finns det något sätt att mäta ett folks kultur? – Någon kanske räknar antalet nobelpristaga­re. En annan måttstock är att se efter hur vi tar hand om de sva­gaste. Ytterligare en mått­stock är att fråga hur stor gästfrihet vi har. De som kom­mer från ett rikt land blir ofta förvå­na­de över den generösa gästfrihet de möter i fattigare länder. Alla kulturer, vär­da namnet, känns igen på sin beredskap att ta emot och betjäna sina gäster och främlingar.

Predikan 16 söndagen under året 2022

”Feminism och andra politiska ideologier har ingen relevans för frälsningen". Kära systrar och bröder i Kristus, Det är inte orimligt att uppfatta Jesus ord till Marta i dagens evangelium som avvisande. Men vi kan förstås inte stanna vid ett första intryck. För genom att Jesus från Nasaret är Guds eviga Ord som antagit mänsklig gestalt, har allt han gör och säger en evig betydelse, som vi bara kan förstå om vi begriper betydelsen i det historiska sammanhanget.

Predikan 16 söndagen under året 2019

Bara en sak behövs. Det är inte svårt att förstå Martas reaktion. Hon för göra allt arbete för den inbjudne gästen, medan hennes syster Maria sitter vid Jesu fötter och ”bara” lyssnar. Till slut ställer sig Marta framför Jesus och förebrår honom: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Men Jesus ger det kärva svaret: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och o­ro­ar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne”.