Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 november 2022. Är Kristi Rike även mitt Rike?