Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 december 2020. Varje människas okränkbara liv