Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 november 2023. Om den själsliga reningen före och efter döden