Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 november 2022. Att anpassa sig till det himmelska livet